Oficina de Turisme

L’oficina de turisme està localitzada en el centre històric, molt a prop d’un dels eixos vertebradors de la localitat, la nostra Plaça Major. Dins d’ella tenim a disposició del visitant tota la informació que pugueu necessitar i, a més, oferim al visitant una xicoteta mostra de productes típics per a que pugueu recordar la vostra visita.

Dins de la pròpia oficina de turisme, el visitant podrà contemplar un forn gòtic del segle XIV.

HORARI
Dilluns a Divendres: de 9 a 14 h i de 16 a 18:30 h
Dissabte i Diumenge: de 10 a 14 h i de 16 a 18:30 h
**********************************

Tancat: 25 de desembre, 1 i 6 de gener i 13 d’abril de 2024 (Festivitat de la Mare de Déu dels Àngels)

TOURIST INFO SANT MATEU
C/ Historiador Betí, 13
12170 SANT MATEU
964 416 658 – 619 73 87 46
santmateu@touristinfo.net · infoturisme@santmateu.com

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

DECÁLEG DEL TURISTA RESPONSABLE

El Decàleg del Turista Responsable de la Comunitat Valenciana difon 10 principis perquè els i les turistes puguen gaudir de la Comunitat Valenciana amb suggeriments per a contribuir a fomentar un turisme responsable i sostenible:

1. ‘Coneix els teus drets’: I compleix les teues obligacions com a turista. Sabies que la Comunitat Valenciana compta amb la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat?

2. ‘Promou la inclusió i respecta la pluralitat’: Tracta a totes les persones amb respecte i dignitat, mostrant una actitud cordial i educada, sense importar el seu gènere, raça o condició.

3. ‘Considera a la comunitat local’: Mantingues un comportament d’acord amb la població local i accepta les normes establides.

4. ‘Gaudeix de la cultura valenciana’: Coneix els nostres recursos artístics, històrics i turístics, la nostra llengua i tradicions.

5. ‘Impulsa el comerç local’: Tria productes locals per a ajudar al desenvolupament sostenible del nostre entorn i contribuir a la generació d’ocupació

6. ‘Contribueix a la conservació ambiental’: Cuida els recursos naturals, respecta la vida silvestre i el seu hàbitat natural. Només tenim un planeta i és missió de totes les persones cuidar-lo.

7. ‘Cuida el patrinomi històric’: Compleix les normes establides i evita impactes negatius que puguen comprometre la seua supervivència.

8. ‘Consumeix productes i serveis sostenibles’: Contracta empreses turístiques sostenibles, utilitza el transport públic, tria restaurants que oferisquen productes de proximitat.

9. ‘Fes ús dels recursos naturals amb moderació’: L’aigua i l’energia són béns molt escassos, utilitza’ls amb sensatesa.

10. ‘Procura que les úniques petjades que deixes després de tu, siguen les de les teues trepitjades’.

DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS TURÍSTICS

DRETS

1. Rebre de les empreses turístiques informació objectiva, veraç i comprensible, completa i prèvia a la seua contractació sobre els serveis que se’ls oferisquen, com també sobre el preu final, inclosos els impostos. I a ser protegit enfront de la informació o publicitat enganyosa, d’acord amb la normativa vigent.

2. Obtenir els documents que acrediten els termes de la seua contractació.

3. Rebre els serveis turístics en les condicions oferides o pactades i, en tot cas, que la naturalesa i la qualitat de la seua prestació guarden proporció directa amb la categoria de l’empresa o establiment turístic.

4. Gaudir d’uns espais, infraestructures i serveis turístics accessibles.

5. Accedir lliurement als establiments i serveis turístics en els termes establits en les lleis.

6. Que els establiments turístics complisquen la normativa sobre seguretat i protecció contra incendis de les seues instal·lacions, així com l’específica en matèria turística.

7. Ser informats, de forma clara, sobre les instal·lacions o serveis que puguen suposar algun risc i de les mesures de seguretat adoptades respecte daixò.

8. Rebre una factura o justificant de pagament del servei turístic prestat amb les dades que la legislació vigent exigisca.

9. Formular queixes i reclamacions i obtenir informació accessible i veraç sobre el procediment de presentació d’aquestes i el seu tractament, a més d’acudir a un sistema de solució extrajudicial de conflictes a través de la mediació i l’arbitratge. Així mateix, tenen dret que l’administració pública competent procure la màxima eficàcia en l’atenció i la tramitació de les seues queixes o reclamacions formulades.

10. Acudir a fórmules d’arbitratge per a la resolució extrajudicial dels seus conflictes amb conseqüències econòmiques.

11. Exigir que, en un lloc de fàcil visibilitat, s’exhibisquen públicament els distintius acreditatius de la classificació de l’establiment, l’aforament, els preus dels serveis oferits i qualsevol altra variable d’activitat, així com els símbols de qualitat corresponents.

DEURES

1) Respectar les tradicions i pràctiques socials i culturals de les destinacions turístiques, així com la seua riquesa i valor.

2) Respectar l’entorn mediambiental, el patrimoni històric i cultural i els recursos turístics.

3) Abonar els serveis contractats, ja siga en el moment de la presentació de la factura o en el temps, lloc i forma convinguts, sense que el fet de presentar una reclamació o queixa implique, en cap cas, l’exempció de pagament.

4) En el cas del servei turístic d’allotjament, respectar la data i hora pactades d’eixida de l’establiment i deixar lliure la unitat d’allotjament ocupada.

5) Observar les regles de respecte, educació, convivència social, indumentària i higiene per a l’adequada utilització dels establiments i serveis turístics.

6) Respectar les instal·lacions i equipaments dels establiments i empreses turístiques.

7) Respectar les normes de règim interior dels establiments turístics, els horaris i les regles de conducta dels llocs de visita i de realització d’activitats turístiques.