PR-CV 214

Inicio Av. Maestrat – Institut de Secundari
Fi: Portal de Morella
Distància: 19.200 m
Temps estimat: 5 h

DESNIVELL:
Cota mínima: 317 m
Cota màxima: 729 m
Ascens acumulat:
 540 m
Descens acumulat: 540 m

Recorregut que discorreux per la part intermitja i per la zona muntanyosa del terme municipal. Destaca el pas pel Paratge Natural Municipal Racó del Frare pels sectors del Barranc de la Ratlla i de la Roca dels Ermitans.