Plaça Major – Font de l´Àngel

Set són els carrers que conflueixen en aquest punt urbà d’uns 30 per 40 metres d’extensió. Tota ella està envoltada per uns porxos amb pòrtic format per columnes de pedra de carreu, cúbiques unes i cilíndriques altres. Fou ideada, des del s. XIII, per a acollir el mercat setmanal, i des de sempre ha estat el centre neuràlgic de la vida social de la localitat. Destaca en ella la Font de l’Àngel, que podem veure en l’extrem superior dret de la mateixa.

És de planta octogonal amb tanca de ferro i tassa circular. En el centre d’aquesta una columna sosté la tassa composada per dues semiesferes buides i amb motllures exteriors, tota ella de pedra. Quatre canelles amb forma de cap d’animal donen eixida a l’aigua. Sobre l’esfera de pedra corona el conjunt una figura d’un àngel en bronze.

La font és ja citada en l’any 1373, és per tant contemporània a la mateixa plaça. Tot i axiò, la seua composició actual és posterior, del segle XVI i principis del XVII. En quant a la figura de l’àngel, se cita la seua existència ja en el segle XVIII.