Forn Medieval

Situació: Carrer de l ‘Historiador Betí, 13.

HORARI:
Mateix horari que l’ oficina de turisme

Edifici de planta rectangular amb sistema estructural de pòrtics de un sol arc, paral·lels a la façana. La fàbrica es de maçoneria. Al seu interior existeix un forn documentat des de 1.386. Al plànol del casc antic, existeix el carrer dels Forns Vells, que recorda on van estar dos dels forns medievals de Sant Mateu.