Palau Borrull (s.XV)

Situació: Carrer del Historiador Betí, 10.

Horari:
de 10 a 19 h (horari orientatiu) es pot visitar la planta baixa de l’edifici

Forma, junt al contigu Ajuntament, un dels conjunts més importants del gòtic civil valencià. D’ampla façana de carreus, les finestres trilobulades proposen amples obertures de llum en la planta noble. Una línia d’imposta marca els ampits i la porta adovellada d’accés se situa al centre de l’edifici.

El Palau dels Borrull, fou residència al segle XVII de Gaspar Sans, assessor del lloctinent de l’Orde de Montesa. Després de ser comprat per la família Vilanova, l’heretà la Borrull. Entre els anys 1883 i 1892 fou utilitzada com Audiència criminal dels partits judicials de Sant Mateu, Albocàsser, Morella i Vinaròs. Aquest fet condiciona el nom popular de l’edifici: “L’Audiència”.