Església de Sant Pere (s.XIII – s.XVIII)

Situació: Pla de Sant Pere

Horari: Visita exterior. Es pot veure l’interior per la porta de vidre que hi ha després de l’entrada.
Encesa automàtica i gratuïta de la llum

Construcció de nau única, amb arcs de diafragma i sostre de fusta, realitzada en maçoneria i pedra de carreus. Mirant cap a l’altar, el seu mur dret es recolza sobre restes de la primera muralla medieval de la que podem veure la porta d’accés a l’interior del recinte, en alt, i una de les torres, per l’exterior, que forma actualment la sagristia de l’església.

A principis del segle XVIII, s’hi afegiren la façana, la torre, el cor i en l’interior, un recobriment barroc de poca qualitat que s’eliminà durant la restauració dels anys 2003 – 2004.

Dins del conjunt, destaca el retaule medieval de pedra dedicat a Sant Pere i Sant Pau (s. XIV), que aparegué fragmentat per la nau durant els treballs de remoció de les estructures barroques.