Palau de la Cort Nova (Ajuntament)

Forma, junt al contigu Palau Borrull, un dels conjunts més importants del gòtic civil valencià. Ampla façana de carreus. Quatre finestres trilobulades dividides per mainells, proposen amples obertures de llum en la planta noble. Una línia d’imposta marca els ampits i la porta adovellada d’accés se situa al centre de l’edifici.

L’Ajuntament ve acomplint la mateixa funció des de principis del segle XV. L’edifici també és conegut com la ‘Cort Nova’ per haver substituït en el seu moment l’ajuntament dels segles XIII – XIV conegut com la ‘Cort Vella’.