Col·lecció de Maquetes de Monuments Històrics de la Comunitat Valenciana

SITUACIÓ:
Baixos de la Casa Badia, annexa a l’Església Arxiprestal – Telf.: 964 416 658.

HORARI:
inclosa dins de la visita guiada al conjunt monumental de l’Església Arxiprestal.

Al llarg dels darrers anys, la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha realitzat un inestimable conjunt de maquetes d’edificis històrics de la Comunitat Valenciana amb motiu de diferents exposicions i esdeveniments.

La reunió d’aquestes maquetes en una mateixa col·lecció respon a un objectiu divulgatiu degut a l’enorme esforç que constitueix realitzar aquests estudis i el valor artístic que representen aquestes maquetes.

La Casa Badia de Sant Mateu és una de les grans representacions del gòtic mediterrani, a més de conservar exemples de l’arquitectura de distintes èpoques. Aquesta exposició completa el bell conjunt historicoartístic de l’espai.

La realització de maquetes d’edificis és tan antiga (i tan moderna) com la construcció d’aquests. Els models d’arquitectures, de mitjans auxiliars, o d’enginys, acompleixen la funció de mostrar el resultat a escala de l’obra, de part d’ella, o la forma de construir-la.

Les maquetes aquí presentades pertanyen a edificis històrics de la Comunitat Valenciana. La seua funció és experimental i divulgativa.

Són fruit d’hipòtesis sobre els processos constructius que es desenvoluparen per a construir-los. Igualment mostren els mitjans auxiliars que es posaren en obra, així com els enginys que s’utilitzaren i les innovacions que es produïren. Aquestes maquetes han estat fabricades després d’un profund estudi de les tècniques constructives de la corresponent època.