Campanar de les Llàstimes (s.XVIII)

Situació: Plaça de la Pietat.

Torre de planta quadrada amb quatre cossos, tres de maçoneria i el darrer de pedra de carreus, amb remat en barana balustrada i cos octogonal a manera de llanterna, on apareix un escut amb la creu de l’Orde dels Dominics i una inscripció amb l’any 1737.

Única resta conservada del convent de Sant Domènec. El convent fou fundat en 1360 i destacava pel seu claustre i església d’arcs ogivals. Part de la cimentació d’aquestes dependències s’ha redescobert després de diverses excavacions.

El Convent de Sant Domènech, per la seua situació extramurs, davant del palau dels Mestres de Montesa, patí grans danys durant la Guerra d’Independència i la Primera Guerra Carlina. Fou desamortitzat en 1840.