Forn Medieval

Situació: Carrer de l’Historiador Betí, 13.
Horari:

El mateix que l’oficina de turisme

Edifici de planta rectangular amb sistema estructural de pòrtics d’un sol arc paral·lels a la façana. La fàbrica és de maçoneria. En el seu interior existeix un forn documentat des de 1308, quan el castellà d’Amposta concedeix a la vila l’establiment de forns. Entre els carrers del casc antic, existeix el carrer Forns Vells, que recorda on estigueren dos dels forns medievals de Sant Mateu.